KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Warszawie

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju w Warszawie

Szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji) stan na dzień 31.01.2015 r.

 1. Bemowo Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 20 Powstańców Śląskich 17 22 666 17 72 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawonościami sprzężonymi, z autyzmem, z zespołem Aspergera.
 2. Białołęka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 Marywilska 44 22 814 10 61 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, z autyzmem.
 3. Bielany Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 10 Wrzeciono 24 22 835 03 48 dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym, z trudnościami w komunikacji, z autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi.
 4. Mokotów Przedszkole Specjalne nr 393 Puławska 97 22 845 05 77 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo – rdzeniową oraz innymi dysfunkcjami narządu ruchu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 5. Mokotów Zespół Placówek SzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych nr 1 Bełska 5 22 848 55 30 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z trudnościami w komunikacji, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 6. Mokotów Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 7 Narbutta 65/71 22 849 99 98 dla dzieci autystycznych, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem Aspergera Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa – stan na 31 stycznia 2015 r.
 7. Mokotów Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 8 Kaspijska 16A 22 642 69 20 dla dzieci z ryzyka okołoporodowego, z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.
 8. Mokotów Przedszkole Integracyjne nr 45 Lenartowicza 4 22 844 08 29 dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wadami rozwojowymi spowodowanymi wcześniactwem, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 9. Ochota Zespół Szkół Specjalnych nr 109 Białobrzeska 44 22 822 12 61 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz złożoną pochodzenia neurologicznego, zaburzeniami mowy, autyzmem, zaburzeniami zachowania, różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, ze stanami pośpiączkowymi.
 10. Ochota Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna „TOP” Raszyńska 8/10 22 822 77 17 dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, dla dzieci z pogranicza normy i upośledzenia umysłowego.
 11. Ochota Zespół Szkół Specjalnych nr 92 Szczęśliwicka 45/47 22 822 06 42 dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami zachowania, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych.
 12. Praga Południe Przedszkole Specjalne nr 249 Kobielska 5 22 412 19 08 22 613 91 65 dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym, upośledzeniem umysłowym, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 13. Praga Południe Zespoł szkoł Specjalnych nr 91 Weterynaryjna 3 22 810 07 82 dla dzieci z upośledzenim umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzenim umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, z zespołem Aspergera, niedosłyszących z zaburzeniami mowy, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 14. Praga Południe Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 Siennicka 40 22 610 21 32 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 15. Praga Południe Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 Mińska 1/5 22 810 20 29 z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 16. Praga Północ Zespół Szkół Specjalnych nr 97 Tarchomińska 4 22 619 05 05 dla dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego lub spektrum autyzmu.
 17. Praga Północ Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5 Otwocka 3 22 619 01 94 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami w komunikacji werbalnej, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 18. Śródmieście Przedszkole Specjalne nr 208 Dzielna 1a 22 831 39 23 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.
 19. Śródmieście Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego Zakroczymska 6 22 831 32 00 dla dzieci słabosłyszących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 20. Śródmieście Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. Zofii Galewskiej, Koźmińska 7 22 621 68 44 dla dzieci słabowidzących i niewidomych, słabowidzących i niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością, zagrożonych utratą wzroku.
 21. Śródmieście Instytut Głuchoniemych pl. Trzech Krzyży 4/6 22 628 04 31 dla dzieci niesłyszących, niesłyszących z dodatkowymi wadami rozwojowymi, niemówiących na skutek innych uszkodzeń niż wada słuchu i upośledzenie umysłowe, dzieci słyszących z rodzin niesłyszących, które zagrożone są brakiem wykształcenia mowy.
 22. Śródmieście Zespół Szkół Specjalnych nr 85 Elektoralna 12/14 22 620 57 72 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, nieharmonijnym, któremu towarzyszy opóźniony rozwój mowy lub jej brak, z zespołami genetycznymi.
 23. Targówek Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 13 Odrowąża 75 22 811 05 22, 22 811 26 46 dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym, z trudnościami w komunikacji, z autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi.
 24. Ursus Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 15 Dzieci Warszawy 42 22 886 72 28 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z niedosłuchem, niesłyszących.
 25. Ursynów Przedszkole Specjalne nr 213 Teligi 1 22 643 75 59 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z opóźnionym nieharmonijnym rozwojem, z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami rozwoju mowy, z zaburzeniami zachowania, z zespołami genetycznymi, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych.
 26. Ursynów Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 18 Koncertowa 4 22 643 78 08 dla dzieci niepełnosprawnych z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.
 27. Ursynów Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 19 Migdałowa 4 lok. 46 22 648 68 37 dla dzieci z opóźnionym nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z opóźnionym rozwojem mowy.
 28. Wawer Zespół Szkół Specjalnych nr 78 Al. Dzieci Polskich 20 22 815 11 23 dla dzieci – pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi uszkodzeniami OUN, z zespołami metabolicznymi, przepukliną oponowo – rdzeniową, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową współwystępującą z upośledzeniem umysłowym, dzieci z ryzyka okołoporodowego, z dysharmonią rozwojową o nieznanej etiologii, minimalnym uszkodzeniem mózgu, dzieci po poważnych urazach np. komunikacyjnych.
 29. Wawer Zespół Szkół Specjalnych nr 102 Przedwiośnie 1 22 613 06 38 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnością wieloraką, z autyzmem.
 30. Wawer Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 17 Żegańska 1a 22 277 20 00 dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym.
 31. Wola Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 14 w Zespole Poradni PsychologicznoPedagogicznych nr 1 Zawiszy 13 22 632 68 29 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z opóźnionym nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych oraz dla dzieci z ryzyka okołoporodowego.
 32. Wola Przedszkole Specjalne nr 68 Ożarowska 75 A 22 77 02 04 dla dzieci z różnymi wadami rozwojowymi, leczonych i usprawnianymi na oddziale rehabilitacji dziennej w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „Stocer”, ze wskazaniem do terapii psychomotorycznej i terapii SI.
 33. Żoliborz Zespół Szkół Specjalnych nr 100 Czarnieckiego 49 22 839 22 52 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.