KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Szkoła Podstawowa


Indywidualne konsultacje dla uczniów

Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES zaprasza uczniów na indywidualne konsultacje doradcze we wtorki i czwartki w godz. 14.00-18.00. Konsultacje odbywają się zdalnie z wykorzystaniem komunikatora Teams oraz stacjonarnie w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4.Obowiązują zapisy   https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi     


Rekrutacja uzupełniająca

Od 3 do 5 sierpnia 2021 r. absolwenci szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych w rekrutacji uzupełniającej. W tym roku rekrutacja uzupełniająca odbywa się z użyciem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji. Uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów, ale tylko spośród tych, w  których są wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, także Ci którzy złożyli oryginały dokumentów, czyli potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole. Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES zaprasza na indywidualne konsultacje dotyczące wyboru szkoły. Obowiązują zapisy https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi?fbclid=IwAR0qenmFOaLrtuemMh6r6LSU-Sis0HBGP8-X2WT3GVMXPEzkqt3oY7-sfQE


Jak korzystać z elektronicznego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych?

Dostępne jest nagranie z webinaru dotyczącego systemu rekrutacji - https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM&t=672s


Jak korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji?  - webinar dla rodziców i uczniów klas VIII

13 maja o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie, na którym zostanie przedstawiony krok po kroku proces wypełniania wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji. Webinar jest bezpłatny i dostępny bez ograniczeń. Szczegóły -  https://www.vulcan.edu.pl/strona/akcja-rekrutacja--elektroniczne-nabory-w-trakcie-pandemii-2021-852


Szkoła podstawowa dla dorosłych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 na ul. Księcia Janusza 45/47 w Warszawie przyjmuje do klasy 7 i 8 osoby, które nie ukończyły szkoły podstawowej.   Nauka odbywa się w trybie semestralnym i rozpoczyna się  od 01.09.2021r. Zapisy w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie https://www.ckziu1.edu.pl/index.php/sp-aktual


Harmonogram działań ósmoklasisty w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22

/uploads/6019727ca2d00/pages/22/content/Harmonogram działań kandydata 2021.doc 2.pdf


Informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22

"Wybierz szkołę dla siebie" - to przewodnik po ofercie warszawskich szkół podstawowych. Zawarto w nim informacje o technikach, szkołach branżowych I- stopnia oraz liceach ogólnokształcących. Dostępny jest w formie elektronicznej na stronie:

 https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/18348803/informator_2021_inter_i_13_03.pdf/32d602bc-8c02-53d4-8280-62844e6fc6ba?t=1619801942851


Lista zawodów, w których kształcą szkoły w Warszawie:

Lista zawodów- szkoły


Wykaz dni otwartych w warszawskich liceach, technikach i szkołach branżowych

Szkoły ponadpodstawowe zapraszają na wirtualne dni otwarte. W załączeniu znajduje się harmonogram. 

/uploads/6019727ca2d00/pages/22/content/dni_otwarte_stan_na_17.03.2021_r (1).xlsx


Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22

/uploads/6019727ca2d00/pages/22/content/Rekrutacja.pdf


Liczba punktów z jaką byli przyjmowani uczniowie do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21

Załączony plik zawiera informacje o minimalnej oraz średniej liczbie punktów, która kwalifikowała uczniów do danego oddziału w zeszłorocznej rekrutacji do szkół. Należy pamiętać, że punktacja jest zmienna i należy tego typu dane traktować w sposób poglądowy:

/uploads/6019727ca2d00/pages/22/content/min._sr.max_2020_r_.pdf


Kalkulator punktów

Wydawnictwo Operon przygotowało dla ósmoklasistów kalkulator, który może być pomocny przy obliczeniu orientacyjnej liczby punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

Wykaz opublikowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zawiera zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły i brane pod uwagę w rekrutacji na rok szkolny 2021/22. Z materiałem można zapoznać się na stronie kuratorium:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/15525,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2021-r.htm

l