KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Oferta

Oferta

 1. W ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może realizować zajęcia z następującymi specjalistami:
 • psycholog
 • pedagog specjalny
 • logopeda/ neurologopeda
 • terapeuta integracji sensorycznej/ fizjoterapeuta
 1. W naszej poradni wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmujemy dzieci z:
 • opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • opóźnionym rozwoju mowy i komunikacji

Dzieci przyjmujemy na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które wydawane są przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 1. Zaplecze
  Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się na terenie Poradni. Spotkania realizowane są w odpowiednio wyposażonych gabinetach: psychologiczno-pedagogicznym, logopedycznym, sali integracji sensorycznej (sali do zaj.ruchowych).
 2. Przebieg zajęć:
  Każde dziecko może realizować od 4 do 8 zajęć w miesiącu. Częstotliwość spotkań zależy od potrzeb dziecka oraz możliwości organizacyjnych Poradni.
  Każdorazowo staramy się oferować pakiet zajęć u kilku specjalistów.
  Zajęcia składają się z dwóch części: bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz instruktażu i rozmowy z rodzicami.


FORMY ORAZ METODY PRACY Z DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ REALIZOWANE W PORADNI W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

W terapii realizujemy elementy różnych programów oraz sięgamy do zróżnicowanych metod i form pracy. Najczęściej wykorzystywane to:

 • terapia pedagogiczna,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • Ruch Rozwijający wg W. Sherborne,
 • integracja sensoryczna,
 • fizjoterapia metodami PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation czyli torowanie nerwowo-mięśniowe) oraz Bobath,
 • terapia ręki,
 • metoda Dobrego Startu,
 • elementy Metody Krakowskiej,
 • programy rozwoju wg Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • logopedyczne programy komputerowe,
 • metoda kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona,
 • masaż twarzy wg E. Stecko,
 • metody Komunikacji Alternatywnej (m.in. Makaton, Mówik),
 • zabawy muzyczno-ruchowe, elementy muzykoterapii,
 • metody fonetycznego przekształcania głosek oraz metody mechaniczne  aktywizujące dziecko do mówienia,
 • zajęcia grupowe dla dzieci – Trening Umiejętności Społecznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji;
 • zabawy paluszkowe.