KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O zawodach


Webinar o pracy psychologa i psychoterapeuty

Uniwersytet SWPS organizuje spotkanie, którego celem jest przedstawienie doświadczeń poszukiwania własnego miejsca pracy oraz funkcjonowaniem w roli psychologa sportu i psychoterapeuty. Wydarzenie będzie miało miejsce 26 maja o godz. 17.00. Wymagana rejestracja - https://kariera.swps.edu.pl/news/2118/sukcesy-absolwentow---zainspiruj-sie%253A-w-gabinecie-psychologa


Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na mazowieckim rynku pracy

Na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącego prognozy zapotrzebowania na pracowników szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, została przygotowana lista najbardziej poszukiwanych zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły. Szczegółowe dane znajdują się w załączonej prezentacji

prezentacja- zapotrzebowanie na zawody


Lista zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły ponadpodstawowe

Lista zawodów w których kształcą warszawskie szkoły


Lista zawodów, w których można kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia

lista zawodów


Kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2021/22

Kwalifikacyjne kursy zawodowe, to kształcenie umożliwiające zdobycie umiejętności wyodrębnionych w zawodach wskazanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Kwalifikacja w zawodzie stanowi wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną po zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. KKZ  skierowane są do osób dorosłych bez względu na ich poziom wykształcenia. 

Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest prowadzone przez jednostki organizacyjne systemu oświaty:       

-centra kształcenia zawodowego,      

-placówki kształcenia ustawicznego,

-szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia, technikum, szkoła policealna  

Kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje zazwyczaj kilkaset godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego. Kurs może być prowadzony w formie:

-dziennej: nauka odbywa się przez 5 lub 6 dni w tygodniu,

-stacjonarnej: nauka odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu;

- zaocznej: nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 2 dni.

Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line), z wyjątkiem kształcenia praktycznego, które musi być realizowane w tradycyjnej formie bezpośredniej.

W załączeniu znajduje się wykaz kursów planowanych do realizowania przez placówki warszawskie w roku szkolnym 2021/22. Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie co najmniej 20 uczestników. 

/uploads/6019727ca2d00/pages/25/content/wykaz-kkz-2021-2022 (1).xlsx  


Zawody, które będą przeżywać renesans 

Business Insider publikuje przygotowaną przez Personnel Service listę 11 zawodów, na które w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie. Większość z nich ma też szansę na duży wzrost wynagrodzeń. Listę można znaleźć na stronie https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/lista-11-zawodow-ktore-przezyja-renesans-niektore-dadza-dobrze-zarobic/kvkrq90?utm_source=businessinsider.com.pl_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2


 Zawody, które mogą pojawić się w ciągu najbliższych 10 lat 

Specjaliści  z firmy Cognizant wskazali 21 nowych zawodów, które ich zdaniem mogą powstać w perspektywie najbliższych 10 lat. Są to między innymi: inżynier ds. odpadów informacyjnych, ekspert od cyberataków, pracownik ds. cyberprzestępczości, doradca ds. szczęścia, behawiorysta biznesowy, prognosta katastrof cybernetycznych, czy koordynator kształcenia przez całe życie. Pełna lista z krótkimi opisami zawodów znajduje się na stronie https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/jaka-praca-czeka-na-nas-za-dziesiec-lat/pb15dfw?utm_source=businessinsider.com.pl_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2


Najbardziej poważane zawody w Polsce

Firma SW Research przeprowadziła badanie mające na celu wyłonienie najbardziej poważanych zawodów w 2021 roku. Na czele rankingu znalazł się strażak, a zaraz za nim ratownik medyczny. Z rankingiem można zapoznać się na stronie https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/najbardziej-powazane-zawody-w-polsce-ranking/tchxt4e?utm_source=businessinsider.com.pl_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2