Zajęcia wspomagające ogólny rozwój i doskonalące umiejętności grafomotoryczne dla dzieci w wieku 5-6 lat

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 19 zaprasza dzieci w wieku 5-6 lat
na zajęcia wspomagające ogólny rozwój i doskonalące umiejętności grafomotoryczne.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w pierwszym semestrze r. szk. 2018/19 – w czwartki 13.00-14.30 (prowadzące: Elżbieta Zarzycka, Aleksandra Kosińska),

Rodziców lub opiekunów zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Poradni dnia 11.10.2018r. o godz. 17.00.

 

UWAGA

Istnieje możliwość stałych zajęć indywidualnych wspomagających dziecko
w osiągnięciu gotowości szkolnej (prowadząca  mgr Elżbieta Zarzycka)

Na pierwsze spotkanie do p. E. Zarzyckiej zapraszamy Rodzica bez dziecka – zapisy w sekretariacie.