Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla gimnazjalistów

Cel zajęć:
Poprawa funkcjonowania ucznia na przedmiotach humanistycznych.

W ramach zajęć proponujemy:

  • trening ortograficzny,
  • ćwiczenia grafomotoryczne,
  • ćwiczenia poprawiające technikę czytania,
  • pracę z tekstem – ćwiczenia poprawiające rozumienie czytanego tekstu.

Prowadzi:
Małgorzata Kazoń-Walkowiak