Zajęcia grafomotoryczne dla dzieci 5 i 6 letnich – „SPRAWNA RĘKA”

Prowadząca: Elżbieta Zarzycka

1.Zajęcia mają na celu :

  • usprawnianie motoryki dużej i małej
  • rozwój funkcji percepcyjno – motorycznych
  • poprawa poziomu rysunków
  • kształtowanie  umiejętności rysowania  zgodnie z poleceniami dorosłego
  • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i orientacji przestrzennej

Dzieci spotykają się w grupach dwu i trzy osobowych.

2.Nabór do grupy proponowany jest przez psychologa Poradni współpracującego z przedszkolem ,z uzgodnieniem z rodzicem dziecka. Analiza dokumentacji  znajdującej się w Poradni i opracowanie ćwiczeń odpowiednich dla danego dziecka.

3. zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Jest to siedem spotkań po 50 minut.