Wykaz specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Wykaz specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Lp.Nazwa i adres Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-PedagogicznejNumer telefonu/faksuStrona www
1.Dzieci z Autyzmem i dzieci z Zespołem Aspergera
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 7
ul. L. Narbutta 65/71
02-524 Warszawa
022-849-99-98/
022-849-98-03
www.ppp7.pl
2.Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
022 646 57 25www.mop-poradnia.pl
3.Dzieci niewidome i słabo widzące oraz dzieci niesłyszące i słabo słyszące
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP"
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
0-22 822 77 17www.poradnia-top.pl
4.Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"
Ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
0-22 822 71 68/
0-22 822 24 46
www.sppp-udr.org
5.Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA"
ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa
0-22 826 39 16/
0-22 826 71 17
www.optaporadnia.pl