Wstępna ocena cech narządu wzroku

Cechy narządu wzroku (m.in. akomodacja, konwergencja, ruchomość gałek ocznych i widzenie przestrzenne) wpływają bezpośrednio na precyzję ruchów, na jakość widzenia – zwłaszcza podczas czytania, pisania, przepisywania z tablicy i pracy przy komputerze. Pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu wzroku często powodują u dzieci trudności w nauce czytania i pisania, niski poziom graficzny pisma, zwiększoną męczliwość lub bóle głowy przy dłuższej pracy z książką.

Badanie służy przede wszystkim wczesnemu wykrywaniu wad wzroku
i obejmuje te aspekty widzenia, których nie uwzględnia typowe badanie okulistyczne.

Zakres badania

– ocena ruchomości gałek ocznych

– ocena zdolności fiksacji wzroku na obiekcie

– badanie konwergencji (zbieżności oczu)

– Cover Test (pod kątem zeza ukrytego)

– testowe badanie widzenia obuocznego do dali i do bliży

– orientacyjna ocena zakresu widzenia

– ocena wrażliwości na kontrast

 

Bada:

Beata Mierzejewska
Elżbieta Rybak