„Wpływ mediów cyfrowych na rozwój psychoruchowy dziecka: telefon komórkowy i internet ”- wykład

„Wpływ mediów cyfrowych na rozwój psychoruchowy dziecka: telefon komórkowy i internet”

Szanowni Państwo,

Zapraszam na spotkanie otwarte dla rodziców i nauczycieli, które odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 o godzinie 18.00-20.00

Tematem przewodnim będzie zagadnienie „Wpływ mediów cyfrowych na rozwój psychoruchowy dziecka: telefon komórkowy i internet”

Spotkanie poprowadzi: mgr Zofia Małachowska.

Rodzice dzieci w wieku 0-10 lat.

Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 22 648 68 37 lub w sekretariacie PPP nr 19.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY,

 

Spotkanie odbędzie się w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 19, ul. Migdałowa 4-  Klatka D, I piętro.