Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju w Dzielnicy Ursynów

Placówki publiczne

PlacówkaNiepełnosprawności
SpecjaliściKontakt
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 18
ul. Koncertowa 4

Uwaga!
PPP 18 nie wydaje opinii i orzeczeń w sprawach autyzmu i Zespołu Aspergera
- opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy,
- zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji,
- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym,
- autyzm
- Zespół Aspergera
Psycholog Oligofrenopedagog
Neurologopeda
Terapeuta SI
Terapeuta NDT-Bobath
22 6437808
p. Aleksandra Wilczewska -Babu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 19
ul. Migdałowa 4

Uwaga!
PPP 18 nie wydaje opinii i orzeczeń w sprawach autyzmu i Zespołu Aspergera
- opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy,
- opóźniony rozwój mowy
i zaburzenia komunikacji
- niepełnosprawność
intelektualna w stopniu
lekkim i umiarkowanym,
Neurologopeda
Terapeuta SI
Psycholog
Pedagog specjalny
22 6486837
p. Małgorzata Zarzycka-Gawlik
Przedszkole Specjalne 213
ul. Teligi 1
- upośledzenie umysłowe
- opóźniony nieharmonijny rozwój,
- różnorodne dysfunkcje rozwojowe
- zaburzenia rozwoju mowy,
- zaburzenia zachowania,
- zespoły genetyczne,
- zaburzenia odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych
Psycholog
Pedagog specjalny
Neurologopeda
Rehabilitant
Terapeuta SI
Muzykoterapeuta
22 643 75 59
p. Innocenta Kaczorowska

Placówki niepubliczne

(realizujące bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju)
PlacówkaNiepełnosprawności
SpecjaliściKontakt
KAR-MEL
ul. Belgradzka 4
- autyzm i Z. Aspergera
- niedowidzenie
- niedosłyszenie
- ruchowa (NDT Bobath)
- różnorodne dysfunkcje
rozwojowe
- zaburzenia rozwoju mowy,
- zaburzenia zachowania,
- zespoły genetyczne,
- zaburzenia odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych
psycholog
neurologopeda
tyflo,- surdo-pedagog specjalny
fizjoterapeuta
terapeuta EEG-Biofeedback
terapeuta SI
609 270 601
p. Teresa Tracz Zielińska
AD-VERBUM
ul. Pileckiego 104
- opóźniony rozwój intelektualny
- autyzm i Z. Aspergera
- zaburzenia rozwoju mowy
i komunikacji
- opóźniony, nieharmonijny
rozwój psychoruchowy
Pedagog terapeuta
Psycholog
Terapeuta SI
Pedagog specjalny
Neurologopeda
22 409 76 62
690 903 907
p. Karina Szafrańska
Centrum Ruchu i Integracji Sensorycznej
ul. Braci Wagów 1
- autyzm i Zespół Aspergera
- zespół Downa
- n. ruchowa (MPDz)
- n. intelektualna (każdego stopnia)
Terapeuta NDT – Bobath
Psycholog
Neurologopeda
Pedagog specjalny
Rehabilitant
Terapia SI
600 45 10 15
p. Svetlana Goroditskaya
Zielony Latawiec
ul. Dunikowskiego 9
- zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji
- niepełnosprawność ruchowa
- n. intelektualna
- zespoły genetyczne,
- opóźniony rozwój
psychoruchowy
- autyzm i Zespół Aspergera
Psycholog
Pedagog specjalny
Terapeuta SI
Fizjoterapeuta
Neurologopeda
502 443 868
22 498 92 55
p. Zofia Białek
Poradnia MISIEK
ul. Arctowskiego 28 lok. U-1
- niepełnosprawność ruchowa i intelektualna
- zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji
- zespoły genetyczne
- opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy
- MPDz
- autyzm
- Zespół Aspergera
Psycholog
Logopeda z metodą Castillo Moralesa
Terapeuta SI
Fizjoterapeuta
Neurologopeda
570 950 518
p. Klaudia Dąbrowska
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Effectis”
(dla dzieci z autyzmem)
ul. Pod Lipą 1 lok. użytkowy NR 2
(wejście od ul. Mielczarskiego)
- spektrum autyzmu;
- autyzm;
- zespół Aspergera;
- dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- niepełnosprawność intelektualna na stopniu lekkim i umiarkowanym;
- opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy;
- opróżniony rozwój społeczny i emocjonalny;
- opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji;
- zaburzenia zachowania;
- zaburzenia odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych.
Psycholog
Terapeuta
Pedagog specjalny
Logopeda
Fizjoterapeuta
www.effectis.edu.pl
biuro@effectis.edu.pl
+48 505 868 502
+48 515 591 870
Mirosław Wiśniewski