Zasady przyjęcia na zajęcia WWRD

1. Nabór dzieci odbywa się zazwyczaj na przełomie czerwca/lipca i dotyczy nadchodzącego roku szkolnego. W razie zwolnienia się miejsc w trakcie roku szkolnego pod uwagę będą brane dzieci, które aplikowały do zespołu w okresie czerwiec/lipiec.

2. Podczas naboru analizowane są karty zgłoszenia dziecka złożone w rejestracji Poradni.
Druk karty zgłoszenia dziecka jest do pobrania poniżej:

Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wiedzy psychologa prowadzącego na temat dziecka, ocenie poddane zostają możliwości zapewnienia najodpowiedniejszej do potrzeb i możliwości dziecka terapii, mieszczącej się w kompetencjach oraz możliwościach lokalowo/kadrowych Poradni.

3. O miejsce w zespole wczesnego wspomagania mogą ubiegać się dzieci z:

  • opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym,
  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
  • opóźnionym rozwoju mowy i komunikacji.