Ważne informacje na czas epidemii

DRODZY RODZICE
w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom poradni informujemy, że od 1 września 2020r. sprawy administracyjne adresowane do poradni i jej organów należy kierować osobiście do sekretariatu, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 19.00, piątek od 8.00 do 17.00
lub w formie elektronicznej (preferowane) na adres: ppp19@edu.um.warszawa.pl lub telefonicznie na numer 22 648 68 37

  1. W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, które aktualnie nie przechodzą żadnej infekcji i nie pozostają na kwarantannie domowej!
  2. Rodzice przyprowadzając dziecko składają przygotowane wcześniej oświadczenie.
  3. Odbiór dokumentów – osobiście w sekretariacie w godzinach pracy rejestracji lub drogą elektroniczną w formie zabezpieczonego hasłem skanu dokumentu, na pisemny wniosek klienta. Wypełniony wniosek należy wysłać mailem na adres ppp19@edu.um.warszawa.pl
  4. Na czas trwania epidemii wizyty stacjonarne są prowadzone w rygorze sanitarnym opisanym tutaj.
  5. Nie realizujemy praktyk studenckich, ani stażów.

EDUKACJA DOMOWA:
Podstawa prawna organizacji nauczania domowego od 1 września 2020r. na rok szkolny 2020/2021
Dz. U. z 14 sierpnia 2020 r. Poz. 1394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
W aktualnym stanie prawnym nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Prosimy o śledzenie dalszych informacji na naszej stronie www.ppp19.eu