Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera

Zajęcia mają na celu rozwijanie i doskonalenie umiejętności społecznych. Program treningu oparty jest na 50 umiejętnościach programu Skillstreaming,  natomiast wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczestników zajęć. Przykładowe umiejętności: rozpoznawanie i nazywanie emocji, inicjowanie i prowadzenie rozmowy, reagowanie na zaczepki, reagowanie na agresję, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z uczuciem złości, proszenie o pomoc, reagowanie na odmowę.

Trening umiejętności społecznych pomaga w  samopoznaniu, samoakceptacji, poznaniu
i akceptacji innych, doskonaleniu relacji interpersonalnych oraz nabywaniu  umiejętności radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami w życiu codziennym.  

Zakwalifikowanie do grupy odbywa się po spotkaniu z rodzicem/ opiekunem i  uczestnikiem.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają rok szkolny.

Prowadzi:
Elżbieta Ensztein
Magdalena Machcińska