Techniki uczenia się i trening koncentracji uwagi

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o efektywnych technikach pracy umysłowej i zdobycie umiejętności wykorzystania ich w nauce. Obejmują one: szybkie czytanie, efektywne zapamiętywanie i notowanie, a także usprawnianie przetwarzania informacji poprzez trening koncentracji słuchowej i wzrokowej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1 godzinę. Cykl obejmuje 9 – 10 spotkań.

Prowadzi:
Elżbieta Ensztein
Beata Mierzejewska