Statystyki dotyczące rekrutacji do warszawskich szkół na rok szkolny 2018/19.

Z podsumowania rekrutacji do warszawskich szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19 wynika, że podobnie, jak w latach ubiegłych największa liczba uczniów wybierała licea ogólnokształcące. Było to 11 906 osób, co stanowi 67,2% ogólnej liczby kandydatów. Naukę w technikach wybrało 5 197 uczniów – 29,4%.Do szkół branżowych przyjęto 592 uczniów, co stanowi 3,3% wszystkich kandydatów. Ogółem, w szkołach ponadgimnazjalnych znalazło miejsce 17 695 uczniów.

Ranking popularności zawodów nauczanych w technikach warszawskich otwiera technik informatyk. Na kolejnych miejscach znajdują się: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik budownictwa, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk.   

Średnie liczby punktów kandydatów przyjętych do najpopularniejszych techników wyglądają następująco: 

 1. Technikum Mechatroniczne nr  1: 165,9

2. Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku: 150,2 

3. Technikum Kinematograficzno – Komputerowe im. K. Kieślowskiego: 139,

 4. Technikum Elektroniczne nr 1: 134,6

 5. Technikum Architektoniczno – Budowlane im. S. Noakowskiego: 132,5 

6. Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel”:132,2  

7. Technikum Fototechniczne: 128,1 

8. Technikum Ekonomiczne nr 1 im. M. Kopernika: 125,1 

9. Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego: 117,1   

10. Technikum Poligraficzne: 115,8

Najwyższe średnie liczby punktów kandydatów przyjętych do liceów ogólnokształcących, to:

 1. XIV LO im. S. Staszica: 200,8 (łącznie z punktami ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych)
 2. XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika: 198,1 (łącznie z punktami ze sprawdzianu kompetencji językowych)
 3. II LO z Oddz. Dwujęz. im. S. Batorego: 193,6 (łącznie z punktami ze sprawdzianu kompetencji językowych)
 4. XXVII LO im. T. Czackiego: 184,1
 5. LXXV LO im. Jana II Sobieskiego: 182,1 (łącznie z punktami ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych)
 6. IX LO im. K. Hoffmanowej: 180,4
 7.  LXIV  LO im. S. I. Witkiewicza: 180,2  
 8.  XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego: 177,3 (łącznie z punktami ze  sprawdzianu kompetencji językowych)
 9. V LO im. Ks. J. Poniatowskiego: 177,3
 10.  VIII LO im. Władysława IV: 177,3
 11.   LXVII LO im. J. Nowaka – Jeziorańskiego: 176,8.