Spotkania otwarte dla rodziców w PPP 19 w roku szkolnym 2017/2018

DATATEMATODBIORCYPROWADZĄCY
13.12.2017Jak i dlaczego należy stawiać dziecku granice?Rodzice dzieci w wieku przedszkolnymE. Zarzycka
A. Kosińska
07.02.2018Jak rodzic może zapobiegać wadom postawy?RodziceA. Łaszczyk- Ziętara
21.02.2018Wpływ mediów cyfrowych na rozwój psychoruchowy dzieckaRodzice dzieci w wieku do 10 r.ż.Z. Małachowska
12.03.2018Jak chwalić - budowanie pozytywnej samooceny dzieckaRodzice
(max. 15 osób)
E. Rolińska-Kaniewska
21.03.2018Zespół Aspergera- czy to dotyczy mojego dziecka?Rodzice dzieci w wieku przedszkolnymŻ. Rak
K. Łakomiec
11.04.2018Przespana noc- jak rozwojowo zmienia się sen dziecka. Perspektywa rozwojowa.RodziceM. Kaczor
Psychiatra dziecięcy

Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.