Rynek pracy a umiejętności.

W wyniku współpracy trzech podmiotów – fundacji Nesta, Oxford Martin School oraz Pearson przeprowadzono badania mające na celu wytypowanie umiejętności i obszarów wiedzy pożądanych w dobie rozwoju technologicznego. Powstał obszerny raport„Future of skills. Employment in 2030″ zawierający prognozy rynku pracy w najbliższych latach.

http://umiejetnosci2030.pl/?fbclid=IwAR3_Ulvk9stx5ydPeQfsUslM1RH3pwIqPBpkdbC_ApVKGvSmXjpprY5jOKc#versant