RekrutacjaUkazało się Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019.
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/12288,Rekrutacja-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-20182019.html