Rekrutacja

Informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów można znaleźć z pomocą wyszukiwarek-

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

http://www.perspektywy.pl/portal/

https://www.studia.net/

https://www.otouczelnie.pl/