Program stymulacji funkcji słuchowo – językowych dla dzieci 5 i 6-letnich

  • Profilaktyczny program stymulacji funkcji słuchowo- językowych przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6- letnich, u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie funkcji fonologicznych.
  • Istotą oddziaływań jest zapobieganie niepowodzeniom szkolnym jeszcze przed rozpoczęciem edukacji szkolnej poprzez stymulowanie u dzieci rozwoju umiejętności, leżących u podstaw czytania i pisania.
  • Program skierowany jest do dzieci z prawidłowym słuchem fizycznym ale  obniżonym poziomem funkcji słuchowo- językowych oraz do ich rodziców.
  • Na zajęcia dzieci kierowane są przez psychologa przedszkolnego, który podczas badań przesiewowych na terenie przedszkola stwierdził u nich problem w zakresie rozwoju funkcji fonologicznych.
  • Każdorazowo po zakończeniu zajęć z dziećmi rodzice otrzymują materiały do utrwalania z dziećmi umiejętności ćwiczonych podczas zajęć i wskazówki do ich wykonywania w domu. 
  • Założenia programu: usprawnianie funkcji słuchowo-językowych.

Zajęcia prowadzą: Agnieszka Gomoła i Ewa Rycombel.