Program „Przyjaciele Zippiego”

Program „Przyjaciele Zippiego”

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.
Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności
w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie
z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Cele programu

Program uczy dzieci:

 • jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • jak mówić to, co chce się powiedzieć,
 • jak uważnie słuchać,
 • jak prosić o pomoc,
 • jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,
 • jak mówić przepraszam,
 • jak radzić sobie z przemocą i krzywdzeniem,
 • jak rozwiązywać konflikty,
 • jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią,
 • jak adaptować się do nowych sytuacji,
 • jak pomagać innym.

Opis programu

Program składa się z sześciu części, każda z nich zawiera odrębne opowiadanie. Jednym z bohaterów jest  Zippi, który jest patyczakiem. Jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewcząt. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz podejmowanie nowych wyzwań. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami, takimi jak: rysowanie, odgrywanie ról, ćwiczenia
i zabawy.

Informacje praktyczne

 • Zajęcia będą odbywać się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19,
  Migdałowa 4.
 • Adresaci programu: dzieci w wieku 6 – 7 lat (dzieci z „zerówki” i 1 klasy SP)
 • Prowadzące: Barbara Bogacka, Wiesława Niściór
 • Czas trwania zajęć: rok szkolny 2019/2020 (październik – czerwiec). Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 12:00 – 13:00.
 • Kwalifikację na zajęcia poprzedza spotkanie z dzieckiem i konsultacja rodzica
  z osobami prowadzącymi. Zapisy na spotkania i konsultacje odbywają się telefonicznie lub osobiście w rejestracji Poradni.

 

Przyjaciele Zippiego krótka inf o programie