Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Godziny pracy poradni:
Poniedziałek-Czwartek 8.00 – 19.00
Piątek 8.00 – 17.00
W sytuacjach wymagających natychmiastowego wsparcia zapraszamy do kontaktu nr tel.: (22) 648 68 37

Można skorzystać z bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej www.liniadzieciom.pl 800 080 222