O sieci współpracy i samokształcenia ursynowskich doradców zawodowych

W ramach „Centrum” działa sieć współpracy i samokształcenia  ursynowskich doradców zawodowych. Główne zadania sieci, to:

  • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
  • analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,
  • poszerzanie kompetencji uczestników poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, współpracy z ośrodkami akademickimi,
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek uczestniczących w sieci,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy między placówkami.

Zapraszamy do udziału doradców, pedagogów, nauczycieli zainteresowanych realizowaniem zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach. Chęć przystąpienia do sieci można zgłosić do koordynatora – Elżbiety Ensztein pod adresem:   e.ensztein@edu.um.warszawa.pl