Druki do pobrania

Oświadczenie, że dziecko aktualnie nie przechodzi żadnej infekcji i że w miejscu jego zamieszkania nikt nie pozostaje na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych

ORZECZNICTWO
Wniosek o wydanie orzeczenia RODO
Zaświadczenie lekarskie do orzeczenia/opinii WWRD
Opinia pedagogiczna z przedszkola/szkoły informująca o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki)

OPINIOWANIE
Wniosek o wydanie opinii / zaświadczenia / informacji
Wniosek o wydanie, przesłanie opinii / zaświadczenia / informacji
Opinia nauczyciela, wychowawcy lub/i innych specjalistów o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole

PRZENIESIENIE DOKUMENTACJI DO INNEJ PORADNI
Wniosek o przeniesienie dokumentacji