O możliwościach kształcenia w Europie

O Europass

Europass jest zestawem dokumentów, które pozwalają na opisanie swoich kwalifikacji i umiejętności w sposób ujednolicony w całej Europie. W każdym kraju Unii Europejskiej istnieje Krajowe Centrum Europass będące punktem kontaktowym dla osób prywatnych i instytucji zainteresowanych wykorzystywaniem informacji o Europass.

Na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl można wypełnić swoje CV online według instruktażu lub pobrać formularz i instrukcję. Dotyczy to także Paszportu językowego, czyli narzędzia samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych.


O kształceniu w Europie.

Strona http://ec.europa.eu/ploteus/ , to portal z informacjami na temat:

  • możliwości kształcenia i szkolenia w całej Unii Europejskiej;
  • systemów edukacji i szkolenia zawodowego;
  • programów wymiany i staży;
  • wszystkich praktycznych aspektów związanych z pobytem w innym kraju europejskim.

 

O możliwościach zatrudnienia i poszukiwania pracy.

Portal http://ec.europa.eu/eures/ , to strona Europejskich Służb Zatrudnienia, które zajmują się przede wszystkim ułatwianiem swobodnego przepływu pracowników w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Dzięki EURES można zdobyć informacje na temat możliwości zatrudnienia, warunków pracy i życia w Europie. 

 

O zawodach wymagających szczególnych kwalifikacji można uzyskać informacje na stronie:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/