Neuroflow

CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Definicja

Wpływ treningów słuchowych na funkcjonowanie człowieka:

Obszary oddziaływania:
1. koncentracja i utrzymywanie uwagi,
2. spontaniczne inicjowanie celowych aktywności,
3. poziom pobudzenia i sensorycznej modulacji,
4. równowaga i percepcja ruchu,
5. niepewność grawitacyjna,
6. rozwój mowy i języka,
7. dojrzałość społeczno-emocjonalna,
8. praksja i sekwencyjność,
9. kontrola ruchów gałek ocznych.

METODA   NEUROFLOW   Aktywny Trening Słuchowy (www.neuroflow.pl)

Trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Każdy etap treningu poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line, przebiega w trzech etapach i trwa około 6 miesięcy. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, każda z nich trwa ok. 20-25 min.