Logopedyczna Sieć Współpracy i Samokształcenia

Logopedyczna sieć współpracy i samokształcenia

 • działa w Poradni od 13 stycznia 2016r.
 • cele sieci współpracy i samokształcenia:
  – wymiana doświadczeń między uczestnikami
  – analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników
  – pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
  – poszerzanie kompetencji uczestników
  – tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek należących do sieci
  – nawiązywanie kontaktów i współpracy między placówkami
 • do sieci mogą przystąpić logopedzi zainteresowani współpracą i dzieleniem się swoim doświadczeniem
 • spotkania logopedów odbywają się średnio 4 razy w ciągu roku szkolnego
 • tematyka spotkań ustalana jest na pierwszym, wrześniowym zebraniu
 • obecnie sieć liczy 11 członków

Koordynatorem sieci jest p. Ewa Rycombel.

Zapraszamy do współpracy!