List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców

Szanowni Rodzice,
prosimy o zapoznanie się z listem  Prezydenta m.st. Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego skierowanym do rodziców w sprawie opieki nad dziećmi w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki oświatowej
List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców

Druki ZUS i instrukcję dla rodziców chcących skorzystać z zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej.
Linki do czystych druków poniżej:
Oświadczenie dla pracodawcy
Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

 

List Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pani Renaty Kaznowskiej do Mazowieckiego Kuratora Oświaty