Konsultacje z zakresu Integracji Sensorycznej (SI)

– przeprowadzane przez terapeutów SI po wskazaniach/zaleceniach od psychologa;
– dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
– mają na celu wstępną ocenę rozwoju sensomotorycznego dziecka i ewentualną kwalifikację do pełnej diagnozy oraz zalecenia dla rodziców;
Orientacyjny czas trwania spotkania – jedna do dwóch godzin.

Podczas konsultacji przeprowadzany jest:
– wywiad z rodzicem,
– obserwacja dziecka,
– wybrane próby z Obserwacji Klinicznej.

Na spotkanie powinno mieć na sobie swobodne ubranie/strój sportowy

Prowadzi:
Magdalena Drozd
Aleksandra Kosińska
Anna Ryszkiewicz
Zofia Ryszkiewicz
Agnieszka Łaszczyk-Ziętara