Konsultacje z zakresu Integracji Sensorycznej (SI)

  • przeprowadzane przez terapeutów SI po wskazaniach/zaleceniach od psychologa;
  • dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • mają na celu wstępną ocenę rozwoju sensomotorycznego dziecka i ewentualną kwalifikację do pełnej diagnozy oraz zalecenia dla rodziców;

Orientacyjny czas trwania spotkania – jedna do dwóch godzin.

Podczas konsultacji przeprowadzany jest:

  • wywiad z rodzicem,
  • obserwacja dziecka,
  • wybrane próby z Obserwacji Klinicznej.

Na spotkanie powinno mieć na sobie swobodne ubranie/strój sportowy

M.Drozd, A.Kosińska, A. Ryszkiewicz, Z. Ryszkiewicz, A. Łaszczyk-Ziętara