Klasyfikacja zawodów i specjalności stanowi podstawowe narzędzie w zakresie polityki zatrudnienia