Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to zespół oddziaływań, realizowanych bezpośrednio po zdarzeniu, ukierunkowanych na zapewnienie pomocy i wsparcia osobom  doświadczającym zdarzeń traumatycznych. Zdarzenia te mogą   być związane z sytuacjami  przemocy,  sytuacji  zagrożenia życia lub bezpieczeństwa, straty bliskich w wyniku nagłych zdarzeń, samobójstw, katastrof, ataków terrorystycznych czy kataklizmów. Najbardziej klasyczną formą interwencji kryzysowej jest zapewnienie wsparcia i poczucia bezpieczeństwa osobom poszkodowanym, a zwłaszcza dzieciom, które podczas zdarzenia traumatycznego są w dużo trudniejszym położeniu niż dorośli.