Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=informator_o_zawodach_szkolnictwa_zawodowego.pdf