Informator o warszawskich technikach i szkołach branżowych

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/strona-ksztalcenie-zawodowe/4782/attachments/einformator-2018.pdf