Harmonogram rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/20.

Załącznik do zarządzenia nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. 

Harmonogram_rekrutacji_2019-2020