Festiwal Zawodów 23.03.2019r.

Uwaga Rodzice uczniów klas VIII oraz klas gimnazjalnych ursynowskich szkół podstawowych

Ursynowskie Centrum Doradztwa Zawodowego (UCDZ) działające przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 zaprasza na Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów. Wydarzenie będzie miało miejsce 23 marca 2019 roku (sobota) w godzinach 10.00. -13.00.

w gościnnych murach  Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3.

To już druga tak duża impreza dedykowana rodzicom i uczniom z tzw. „podwójnego rocznika”, organizowana w bieżącym roku szkolnym przez UCDZ.  Po październikowej konferencji „Rodzic doradcą swojego dziecka w projektowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej” teraz, tuż przed rekrutacją, czasem podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej warto przyjrzeć się bliżej ofercie warszawskich szkół branżowych i techników.

W programie targów przewidujemy prezentacje między innymi takich zawodów jak: technik programista, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik lotniczy.

O godzinie 12.00. rozpoczniemy panel dyskusyjny na temat perspektyw zawodowych absolwentów warszawskich techników i szkół branżowych, współpracy szkół z pracodawcami, a także  opowiemy o „zawodach przyszłości”. W dyskusji wezmą udział zaproszeni eksperci.

Szczegółowy program  będzie dostępny na stronie internetowej poradni www.ppp19.eu
w tygodniu poprzedzającym wydarzenie.

Program „Festiwalu zawodów” w dniu 23 marca 2019r.

W godz. 10.00- 12.00 można odwiedzać stoiska następujących szkół: Technikum Informatyczno- Kinematograficzne im. Krzysztofa Kieślowskiego,  Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego, Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1,Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,  Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego  „Kolejówka”,  Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku, Technikum Ekonomiczne nr 8.

Harmonogram prezentacji zawodów:

10.00 -technik pojazdów samochodowych –  sala 226

10.00 – technik reklamy – sala 208

10.15 – technik ekonomista – sala 208

10.15 –  technik budownictwa – sala 227

10.30 – technik architektury krajobrazu – sala 227

10.30 – technik informatyk- sala 226

10.45 – technik grafiki i poligrafii cyfrowej – sala 209

10.45 – technik teleinformatyk – sala 226

11.00 – technik programista – sala 208

11.00 – technik hotelarstwa – sala 227

11.15 – technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień – sala 208

11.15 – technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, elektroenergetyk transportu szynowego – sala 209

11.15 – technik mechanik lotniczy, technik awionik ( pokaz symulatora lotów)- sala 226

11.30 – technik mechatronik , technik logistyk – sala 209

11.30 – technik żywienia i usług gastronomicznych – sala 227

11.45 – kucharz – sala 227

O godz. 12.00. rozpocznie się dyskusja panelowa, w trakcie której zostaną poruszone  następujące  tematy : „Sytuacja absolwentów techników i szkół branżowych na rynku pracy”, „Współpraca  szkół z pracodawcami”, „Zawody przyszłości” a kształcenie w warszawskich szkołach”.

W dyskusji wezmą udział – przedstawiciel Obserwatorium Rynku Pracy, Dyrektor Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego, Kierownik Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 oraz przedstawiciel Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Serdecznie zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu! 

Wstęp wolny!