Europejskie projekty z zakresu wolontariatu i rozwoju zawodowego dla młodzieży.

Europejski Korpus Solidarności, to inicjatywa Komisji Europejskiej UE skierowana do młodzieży państw Unii, której zadaniem jest wspieranie młodych ludzi, którzy chcą angażować się w pomoc humanitarną i międzynarodowe działania solidarnościowe oraz zdobywać doświadczenie w tym zakresie. W bazie EKS mogą rejestrować się osoby w wieku 17 – 30 lat, ale w chwili rozpoczęcia danego projektu trzeba mieć ukończone 18 lat. Planowane są działania wolontariackie dotyczące pomocy społecznej, zapobiegania klęskom żywiołowym, wsparcia dla osób poszukujących azylu, edukacji, zdrowia, ochrony środowiska naturalnego. Miejscem realizacji projektów są państwa UE,  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa ubiegające się o członkostwo w UE. Projekty mogą trwać od dwóch miesięcy do roku. Wolontariusz nie ponosi kosztów związanych z dojazdem, czy pobytem; nie pobiera wynagrodzenia, ale otrzymuje kieszonkowe. W przypadku ofert pracy, praktyk i stażu w ramach EKS przewiduje się umowy pisemne opłacane przez organizację przyjmującą, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju. Inauguracja EKS odbyła się w roku 2016 i do tej pory w bazie Korpusu zarejestrowało się 60 tys. młodych ludzi, a 5 tys. spośród nich rozpoczęło realizację projektów. Rejestrować się można na stronie Europejskiego Portalu  Młodzieżowego.  https://europa.eu/youth/solidarity_pl