Doradztwo zawodowe

Indywidualne rozmowy doradcze, diagnoza predyspozycji zawodowych, pomoc w zaplanowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.