Doradztwo zawodowe

Zajęcia przygotowujące do wyboru ścieżki dalszego kształcenia i kariery zawodowej

czwartek 18.00 – 20. 00 (3 spotkania) – termin będzie ustalony po zebraniu grupy

Prowadzi:
Elżbieta Ensztein


Indywidualne rozmowy doradcze, diagnoza predyspozycji zawodowych, pomoc w zaplanowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.