Diagnoza sprawności grafomotorycznej

Obserwacja pod kątem sprawności ręki i funkcji pisania, w tym:
– motoryki duże;
– schematu ciała i orientacji w przestrzeni;
– analiza graficzna wytworu.
Jednorazowe spotkanie, czas trwania – 1 godzina.
Po spotkaniu rodzice otrzymują wskazówki do dalszego postępowania i pracy z dzieckiem.

Prowadzi:
Magdalena Drozd