Diagnoza sprawności grafomotorycznej

prowadzi Magdalena Drozd

Obserwacja pod kątem sprawności ręki i funkcji pisania, w tym:

  • motoryki duże;
  • schematu ciała i orientacji w przestrzeni;
  • analiza graficzna wytworu.

Jednorazowe spotkanie, czas trwania – 1 godzina.

Po spotkaniu rodzice otrzymują wskazówki do dalszego postępowania i pracy z dzieckiem.