Dane dotyczące rekrutacji do warszawskich szkół średnich na rok szkolny 2019/20

Na rok szkolny 2019/20 zaplanowano następującą liczbę miejsc w stołecznych szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Dla uczniów kończących gimnazjum – ogółem 21048 miejsc, w tym w liceach ogólnokształcących – 13410, w technikach – 6364, w szkołach branżowych I stopnia – 1274 miejsc. 

Dla absolwentów szkoły podstawowej – ogółem  22820 miejsc, w tym w liceach ogólnokształcących-14670, w technikach – 6876, w szkołach branżowych I stopnia – 1274 miejsc. 

Wykaz szkół, które będą prowadziły rekrutację na rok szkolny 2019/20 znajduje się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy. 

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/20336_rekrutacja-do-szkol