15 Sty
2018

Badanie dyskalkulii

Badania dyskalkulii przeznaczone dla osób mających problemy w matematyce. Zapisy w rejestracji […]

Czytaj więcej

15 Sty
2018

Doradztwo zawodowe

Zajęcia przygotowujące do wyboru ścieżki dalszego kształcenia i kariery zawodowej czwartek 18.00 […]

Czytaj więcej

15 Sty
2018

Metoda Warnkego

Fred Warnke opracował metodę terapeutyczną dla osób   z trudnościami w czytaniu,  pisaniu […]

Czytaj więcej

15 Sty
2018

Neuroflow

CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO Definicja Zaburzona zdolność rozumienia informacji słuchowej, pomimo zachowanej […]

Czytaj więcej

15 Sty
2018

Rozmowy wspierające indywidualne

Jak radzić sobie ze stresem również egzaminacyjnym przeznaczone dla uczniów klas 6, […]

Czytaj więcej

15 Sty
2018

Techniki uczenia się i trening koncentracji uwagi

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o efektywnych technikach pracy umysłowej i zdobycie […]

Czytaj więcej

15 Sty
2018

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna Dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 […]

Czytaj więcej

15 Sty
2018

Wstępna ocena cech narządu wzroku

Cechy narządu wzroku (m.in. akomodacja, konwergencja, ruchomość gałek ocznych i widzenie przestrzenne) […]

Czytaj więcej

15 Sty
2018

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla gimnazjalistów

Cel zajęć: Poprawa funkcjonowania ucznia na przedmiotach humanistycznych. W ramach zajęć proponujemy: […]

Czytaj więcej