Badanie dyskalkulii

Badania dyskalkulii przeznaczone dla osób mających problemy w matematyce.

Zapisy w rejestracji Poradni.

Bada:
Elżbieta Ensztein
Małgorzata Kazoń-Walkowiak – uczniowie od kl. 7 i gimnazjaliści
Diana Podrażko – uczniowie szkół podstawowych do kl. 6
Elżbieta Rybak – uczniowie szkół podstawowych do kl. 6