Badania słuchu i diagnoza Neuroflow podczas epidemii

Diagnozę przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow ATS wykonujemy online. Do przeprowadzenia badania potrzebne są: • Komputer z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome lub Firefox oraz aplikacją Skype; • Słuchawki Diagnozę wykonuje się przy aktywnym udziale rodzica z wykorzystaniem komunikatora Skype. W przypadku diagnozy wstępnej, gdy dziecko nie miało badania audiometrycznego słuchu, dodatkowo rodzic, instruowany przez diagnostę, wykonuje badanie za pomocą aplikacji zainstalowanej na telefonie. Szczegóły zostaną przekazane przez terapeutów zgłaszającym się rodzicom. Diagnozy wykonują i zgłoszenia przyjmują drogą mailową terapeutki: Agnieszka Gomoła – agomola@edu.um.warszawa.pl Elżbieta Ensztein- e.ensztein@edu.um.warszawa.pl Ewa Rycombel – erycombel@edu.um.warszawa.pl Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie w mailu numeru telefonu. Badanie wyższych funkcji słuchowych przeprowadzane jest wyłącznie zdalnie za pomocą metody Neuroflow. Na terenie poradni przeprowadza się wyłącznie badanie słuchu (audiometria tonalna). O Aktywnym Treningu Słuchowym Neuroflow można przeczytać na stronie https://www.neuroflow.pl/ Procedury bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące badania słuchu (audiometria tonalna) podczas przeprowadzania  diagnozy stacjonarnej w PPP nr 19 w czasie trwania epidemii Covid – 19.
 1. Badania słuchu wykonywane są dzieciom od 4r.ż.
 2. Przed umówionym terminem badania, specjalista kontaktuje się z rodzicem informując o zasadach zachowania reżimu sanitarnego podczas pobytu w poradni oraz przeprowadza wywiad dotyczący dziecka.
 3. Rodzice przyprowadzając dziecko składają przygotowane wcześniej oświadczenie (druk do pobrania na stronie www.ppp19.eu), że dziecko aktualnie nie przechodzi żadnej infekcji i że w miejscu jego zamieszkania nikt nie pozostaje na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Dzieci na badanie zgłaszają się zaopatrzone w rękawiczki i maseczki (z wyjątkiem dzieci, które mają przeciwwskazania zdrowotne do używania maseczek).
 5. Rodzic /opiekun punktualnie przyprowadza dziecko na umówioną wizytę i sam opuszcza placówkę, w każdej chwili pozostając w gotowości na kontakt telefoniczny z diagnostą.
 6. Dopuszcza się obecność rodzica podczas badania (dotyczy to małych dzieci lub nisko funkcjonujących), ale należy uzgodnić to wcześniej, ponieważ w takim przypadku zmniejsza się liczbę pracowników przebywających na terenie poradni.
 7. Rodzic /opiekun punktualnie o wyznaczonej godzinie odbiera dziecko po zakończeniu badania.
 8. Omówienie wyników badania, ewentualne uzupełnienie wywiadu z rodzicami przeprowadza się zdalnie (telefonicznie, z wykorzystaniem dowolnych innych komunikatorów).
 9. Specjalista przyjmuje na badanie słuchu dzieci nie częściej niż co godzinę.
 10. Diagnosta przeprowadza badanie w masce i/lub przyłbicy oraz w jednorazowych rękawiczkach.
 11. Specjalista w czasie dyżuru ma do dyspozycji dwa gabinety, odpowiednio: dyrektorski i salę konferencyjną, gab. 2 i 3, gab. 4 i 5, gab. 6 i 8, gab. 7 i 9.
 12. Klientów przyjmuje się naprzemiennie raz w jednym, raz w drugim gabinecie.
 13. Po każdym badaniu słuchawki, biurko, klamki, klawiatura, włączniki należy odkazić i gabinet wietrzyć nie krócej niż przez godzinę.
 14. W przypadku badania słuchu przeprowadzanego w celu wykonania diagnozy Neuroflow ATS online, specjalista przekazuje rodzicowi dokumenty, które rodzic wypełnia poza poradnią i następnie dostarcza do placówki lub przesyła je drogą mailową na adres specjalisty lub poradni.