Artykuły na temat nowych trendów w teoriach rozwoju karier zawodowych.

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13802/3/art02_Solarczyk-Ambrozik.pdf

Artykuł prof. Ewy Solarczyk – Ambrozik z Zakładu  Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat nowych trendów w teoriach rozwoju karier i ich implikacji dla doradztwa zawodowego.

http://www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl/index.php/indeks-numerow

W numerze nr 15 znajduje się artykuł dr Joanny Minty z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na temat „Oblicza współczesnych karier w perspektywie poradoznawczej”.