Artykuł na temat popularnych kierunków studiów.

Autorzy artykułu przedstawiają wyniki badań poparte danymi liczbowymi.

http://znp.edu.pl/assets/uploads/2018/02/EI-Policy-Note-1-2018.pdf