A A A

zespoły wczesnego wspomagania rozwoju w Dzielnicy Ursynów

____________________________________________________________________

 

 

ZESPOŁY WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
DZIELNICY URSYNÓW

 

 


 

PLACÓWKI      PUBLICZNE

Placówka

niepełnosprawności

specjaliści

kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 18

ul. Koncertowa 4

Uwaga!

PPP 18 nie wydaje opinii i orzeczeń w sprawach autyzmu
i Zespołu Aspergera

- opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy,

- zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji,

- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym,

-  autyzm

- Zespół Aspergera

Psycholog

Oligofrenopedagog

Neurologopeda

Terapeuta SI

Terapeuta NDT-Bobath

22 6437808

p. Aleksandra  Wilczewska -Babut

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 19

ul. Migdałowa 4

Uwaga!

PPP 18 nie wydaje opinii i orzeczeń w sprawach autyzmu
i Zespołu Aspergera

- opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy,

- opóźniony rozwój mowy
i zaburzenia komunikacji

- niepełnosprawność

intelektualna w stopniu

lekkim i umiarkowanym,

Neurologopeda

Terapeuta SI

Psycholog

Pedagog specjalny

22 6486837

p. Małgorzata Zarzycka-Gawlik

Przedszkole Specjalne  213

ul. Teligi 1

- upośledzenie umysłowe

- opóźniony nieharmonijny rozwój,

- różnorodne dysfunkcje

rozwojowe

- zaburzenia rozwoju mowy,

- zaburzenia zachowania,

- zespoły genetyczne,

- zaburzenia odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych

Psycholog

Pedagog specjalny

Neurologopeda

Rehabilitant

Terapeuta SI

Muzykoterapeuta

22 643 75 59

p. Innocenta Kaczorowska

PLACÓWKI  NIEPUBLICZNE

(realizujące bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju)

KAR-MEL

ul. Belgradzka 4

- autyzm i Z. Aspergera

- niedowidzenie

- niedosłyszenie

- ruchowa (NDT Bobath)

- różnorodne dysfunkcje

rozwojowe

- zaburzenia rozwoju mowy,  
- zaburzenia zachowania,

- zespoły genetyczne,

- zaburzenia odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych

psycholog

neurologopeda

tyflo,- surdo-pedagog specjalny

fizjoterapeuta

terapeuta EEG-Biofeedback

terapeuta SI

609 270 601

p. Teresa Tracz Zielińska

AD-VERBUM

ul. Pileckiego 104

- opóźniony rozwój intelektualny

- autyzm i Z. Aspergera

- zaburzenia rozwoju mowy
i komunikacji

- opóźniony, nieharmonijny

rozwój psychoruchowy

Pedagog terapeuta

Psycholog

Terapeuta SI

Pedagog specjalny

neurologopeda

22 409 76 62

690 903 907

p. Karina Szafrańska

Centrum Ruchu

I

Integracji Sensorycznej

ul. Braci Wagów 1

- autyzm i Zespół Aspergera

- zespół Downa

- n. ruchowa (MPDz)

- n. intelektualna (każdego stopnia)

Terapeuta NDT – Bobath

psycholog

neurologopeda

pedagog specjalny

rehabilitant

terapia SI

600 45 10 15

p. Svetlana Goroditskaya

Zielony Latawiec

ul. Dunikowskiego 9

- zaburzenia rozwoju mowy
i komunikacji

- niepełnosprawność ruchowa
- n.  intelektualna

- zespoły genetyczne,

- opóźniony rozwój

psychoruchowy

- autyzm i Zespół Aspergera

psycholog

pedagog specjalny

terapeuta SI

fizjoterapeuta

neurologopeda

502 443 868

22 498 92 55

p. Zofia Białek

Poradnia MISIEK

ul. Arctowskiego 28 lok. U-1

 

- niepełnosprawność ruchowa i intelektualna

- zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji

- zespoły genetyczne

- opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy

- MPDz

- autyzm

- Zespół Aspergera

 

psycholog

Logopeda z metodą Castillo Moralesa

terapeuta SI

fizjoterapeuta

neurologopeda

570 950 518

p. Klaudia Dąbrowska

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Effectis”

(dla dzieci z autyzmem)

ul. Pod Lipą 1 lok. użytkowy NR 2

(wejście od ul. Mielczarskiego)

 

 

- spektrum autyzmu;

- autyzm;

- zespół Aspergera;

- dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- niepełnosprawność intelektualna na stopniu lekkim i umiarkowanym;

- opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy;

- opróżniony rozwój społeczny i emocjonalny;

- opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji;

- zaburzenia zachowania;

- zaburzenia odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych.

 

Psycholog;

Terapeuta;

Pedagog specjalny;

Logopeda;

Fizjoterapeuta.

www.effectis.edu.pl

 

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870

Mirosław Wiśniewski