A A A

spotkania otwarte dla rodziców i nauczycieli

 

 

Spotkania otwarte dla Rodziców i Nauczycieli w PPP 19
w roku szkolnym 2016/2017
odbywają się w wybrane środy miesiąca w godz.18-20

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne lub bezpośrednio
w sekretariacie Poradni. Liczba miejsc ograniczona.

 

 

26.09.2016

„Grupa wsparcia dla rodziców po warsztatach”

spotkanie dla rodziców uczestniczących w warsztatach dla rodziców prowadzonych na terenie Poradni.

osoba prowadząca: B. Jagusztyn, A. Ziglińska

 

05.10.2016

„Jak chwalić – budowanie pozytywnej samooceny dziecka”

spotkanie dla rodziców.

osoba prowadząca: B. Jagusztyn, Z. Małachowska

 

12.10.2016

„Praca domowa – zadanie dla dziecka czy rodzica? Rozważania w kontekście zapobiegania niepowodzeniom szkolnym”

spotkanie dla rodziców dzieci z klas I-III.

osoby prowadzące: B. Mierzejewska, M. Mrówczyńska-Bajer

 

19.10.2016

„Napady złości u dziecka - jak reagować” 

spotkanie dla rodziców dzieci w wieku 3-10 l.

osoba prowadząca: E. Zarzycka


09.11.2016

„Zabawy i lektury dla niemowląt”

spotkanie dla rodziców dzieci 0-1 l.

osoby prowadzące: A. Ożyńska-Zborowska

 

16.11.2016

„Trudności w uczeniu się matematyki"

spotkanie dla nauczycieli szkół podstawowych.

osoba prowadząca: E. Rybak

 

30.11.2016

„Zachęcanie dziecka do współpracy z dorosłym"

spotkanie dla rodziców.

osoba prowadząca: B. Jagusztyn, M. Jaroszewicz

 

07.12.2016

„Jak pomóc dziecku pokonać stres przedegzaminacyjny”

spotkanie dla rodziców uczniów gimnazjum.

osoba prowadząca: M. Kazoń-Walkowiak

 

14.12.2016

„Wpływ mediów cyfrowych na rozwój psychoruchowy dziecka”

spotkanie dla rodziców.

osoba prowadząca: Z. Małachowska

 

11.01.2017

„Jak i dlaczego należy stawiać dziecku granice?”

spotkanie dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

osoby prowadzące: A. Kosińska, E. Zarzycka


18.01.2017

„Jak bawić się z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji”

spotkanie dla rodziców dzieci z klas I-III.

osoba prowadząca: E. Okurowska

 

25.01.2017

„Jak wspomóc dziecko w wyborze szkoły i planowaniu kariery zawodowej”

spotkanie dla rodziców uczniów gimnazjum.

osoba prowadząca: E. Ensztein


15.03.2017

„Jak chwalić – budowanie pozytywnej samooceny dziecka”

spotkanie dla rodziców.

osoba prowadząca: B. Jagusztyn, Z. Małachowska

 

05.04.2016

„Jak przygotować siebie i dziecko do przedszkola”

spotkanie dla rodziców dzieci w wieku 3 l.

osoba prowadząca: A. Ożyńska-Zborowska